Dětské tábory AGEL

R&L Tábory, z.s. ve spolupráci s Agel a SVČ Atlas a Bios a SOOSA pořádá

DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY 2022

V Rekreačním středisku ZÁLESÍ v Budišově nad Budišovkou: www.rszalesi.cz

pro děti
od 6 do 16 let

(Platí pro děti, které před prázdninami 2022 ukončí 1.–9. třídu včetně. Výjimky po konzultaci s pořadatelem jsou možné – předškolák zapsaný do 1. třídy nebo středoškolák po 1. ročníku – s podmínkou dodržení požadovaného věku)

1. turnus

30. 6. – 14. 7. 2022

REGISTRACE

2. turnus

16. 7. – 30. 7 2022

REGISTRACE

Oficiální leták Organizace tábora - informace pro rodiče

Video: 1. turnus 2020

Video: 2. turnus 2020

Instrukce k registraci

  1. Po vyplnění a odeslání registračního formuláře (1. turnus, 2. turnus) bude Vaše dítě zařazeno na seznam zájemců o účast na táboře. Na Váš email současně zašleme instrukce k platbě nevratné zálohy ve výši 2000.- Kč. Tuto částku jste povinni uhradit do 14 dnů po provedení registrace. V případě, že částku v této lhůtě neuhradíte, bude místo uvolněno dalšímu zájemci.
  2. Po uhrazení nevratné zálohy, vyplníte závaznou přihlášku a potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte a zašlete je poštou na adresu organizátora (Mgr.Lenka Vyroubalová Langrová, RS Zálesí, Berounská 668, Budišov nad Budišovkou 747 87), nebo na email: langrova.lenka@seznam.cz (v tomto případě prosíme o kvalitní skenovou kopii, děkujeme).
  3. Nejpozději do 13.5.2022 je třeba uhradit doplatek do celkové částky.

Platnost lékařského posudku

  • Lékařský posudek má platnost 24 měsíců od data vydání. Jeho platnost musí být po celou dobu tábora.
  • Dítě účastnící se tábora MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OČKOVÁNO povinnými očkovacími vakcínami, toto musí být v posudku uvedeno.
  • Můžete použít tiskopis vydaný pro jiný účel -...splňující všechny potřebné údaje.
  • Lékařský posudek musí být podepsán jedním ze zákonných zástupců + čitelně jméno a příjmení této osoby.

Cena tábora

Cena za letní tábor dítěte: 7.200 Kč
Slevy pro zaměstnance skupiny AGEL: 2500 Kč = sleva zaměstnavatele skupiny AGEL
Příspěvek SOOSA: 1500 Kč (pouze rodičům - členům odborové organizace)

Storno podmínky

Pokud by došlo k situaci, že nebude možné tábor uskutečnit s ohledem na situaci v souvislosti s Covid-19 a vládními opatřeními, bude vrácena celá částka a to nejpozději do 31.10.2022. Se souhlasem rodičů může být část uhrazené platby převedena na budoucí rok 2023.

Kalkulace je spočítána na počet dětí tak, aby cena pokryla všechny náklady s organizací LT spojené a přitom vás co nejméně finančně zatížila. Z tohoto důvodu v případě zrušení účasti dítěte na táboře před zahájením tábora ze strany rodiče dítěte z jakéhokoliv důvodu, bude vrácena částka, dle následujících storno podmínek (pokud nebude možné najít náhradníka).

  • V rozmezí 21- 8 dní před odjezdem = storno 50% ,
  • 7 dní a méně před odjezdem = storno 80% z celkové uhrazené ceny tábora

V případě storno pobytu Vašeho dítěte – je třeba tuto skutečnost oznámit písemně na emailovou adresu: klara.pavlisova@agel.cz, v kopii sdruzeniodboru.agel@seznam.cz.

Způsob úhrady poplatku

Bankovním převodem:
číslo účtu: 1024721405/6100,
variabilní symol: obdržíte emailem po registraci
do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte

2022 © Všechna práva vyhrazena. AGEL a.s.